ปัญหา ที่ทุกคนต้องเจอเมื่อซื้อรถมือสอง

รถมือสอง อาจถือได้ว่าเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง สำหรับผู้ซึ่งต้องการมีรถส่วนตัวสักคัน แต่มีงบน้อย เนื่องจากเป็นรถที่มีราคาถูกกว่ารถยนต์มือหนึ่งอยู่พอสมควร เพียงแต่ต้องแลกกับคุณสมบัติว่าเคยผ่านการใช้งานมาแล้ว อาจมีสภาพเหมือนใหม่ ไปจนถึงเก่าปุโรทั่ง จนใช้งานได้ไม่ดีเหมือนเดิมแล้วก็ได้

CAR-13OCT-012-1
การซื้อรถมือสอง ผู้ซื้อจึงอาจจำเป็นต้องเผชิญกับปัญหาบางอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ตั้งแต่ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงปัญหาใหญ่ที่ทำให้รถไม่สามารถใช้งานต่อได้เลยก็ได้ โดยเราสามารถจำแนกปัญหาที่ผู้ซื้อต้องเผชิญออกได้เป็น 4 ปัญหาหลัก ๆ ดังนี้
-ปัญหาสภาพภายนอกของรถ ข้อนี้ถือเป็นปัญหาข้อแรก ๆ ที่ผู้ซื้อรถมือสองต้องเผชิญ ดังที่บอกไปว่ารถมือสอง สามารถมีสภาพได้ตั้งแต่เหมือนใหม่ ไปจนถึงเก่าจนดูไม่น่าใช้ โดยที่สภาพภายนอกของรถดังนี้ มันมีผลต่อราคาขายด้วย ดังนั้น ผู้ซื้อที่ตัดสินใจซื้อรถมือสอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งรถมือสองราคาถูก ๆ จำเป็นต้องเตรียมใจเพื่อเผชิญกับปัญหานี้ด้วย หากท่านคิดว่ารับได้กับสภาพภายนอก ท่านก็สามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านคิดว่าไม่อาจรับสภาพรถที่เห็นได้ ก็สามารถเปลี่ยนใจไปซื้อรถมือสองจากเจ้าอื่น ๆ แทนได้
-ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องยนต์และระบบต่าง ๆ ภายในรถ แน่นอนที่สุดว่ารถที่ผ่านการใช้งานมาในระดับหนึ่งแล้ว ย่อมต้องเกิดการสึกหรอไปตามธรรมชาติ บางคันอาจสึกหรอน้อย แต่บางคันอาจสึกหรอมาก จนอาจก่อให้เกิดปัญหาระหว่างการขับขี่ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ได้ การซื้อรถมือสองสักคัน ผู้ซื้อจึงจำเป็นต้องเอาใจใส่กับปัญหานี้ให้มาก ๆ
-ปัญหาเกี่ยวกับประวัติดั้งเดิมของรถ รถมือสองบางคันอาจมีประวัติราบเรียบ ไม่มีเรื่องราวใด ๆ เกิดขึ้นก่อนจะมาขาย แต่รถบางคันอาจมีประวัติร้ายแรงติดรถมา เช่น เป็นรถที่ถูกขโมยมาขาย หรือเป็นรถที่เคยชนคนตาย หากเป็นเช่นนี้ ผู้ซื้อก็ควรเตรียมใจพร้อมรับปัญหานี้ ว่าตนเองจะสามารถรับมันได้หรือไม่ หากคิดว่าตนรับได้ ก็คงไม่มีปัญหาอะไร แต่ถ้าคิดว่าตนรับไม่ได้ ก็ไม่ควรซื้อรถที่เคยมีประวัติร้ายแรงเหล่านี้ นอกจากจะทำให้ไม่สบายใจแล้ว ยังอาจต้องมาปวดหัวกับสิ่งที่จะตามมาจากประวัติเหล่านั้นอีกด้วย
-ปัญหาระหว่างการซื้อขาย ข้อนี้เป็นปัญหาประการสุดท้ายที่ผู้ซื้อรถมือสองแทบทุกคนต้องเจอ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นในช่วงกระบวนการพูดคุยเพื่อตกลงราคา ผู้ขายบางคนอาจจะตกลงง่าย แต่บางคนตกลงยาก ปัญหาเยอะก็มี เพราะฉะนั้นเมื่อจะทำการซื้อรถมือสองจากแหล่งใดแหล่งหนึ่ง ผู้ซื้อจึงจำเป็นต้องเตรียมพร้อม รับมือกับผู้ขายให้ได้ในระดับหนึ่งเสียก่อน เพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างราบรื่น
CAR-13OCT-012-2
ทั้ง 4 ข้อนี้ ก็คือปัญหาหลัก ๆ ที่ผู้ซื้อรถมือสองทุกคนต้องเจอ ขอให้ทุกท่านเตรียมรับมือเอาไว้ให้ดี เพื่อที่รถมือสองที่ท่านได้มา จะได้เป็นรถอันตรงกับความต้องการของท่าน ไม่มีปัญหาอื่น ๆ แทรกซ้อนมาในภายหลัง