จุดที่ต้องตรวจสภาพภายนอกก่อนเลือกซื้อรถยนต์มือสอง

CAR-13OCT-015-1
คำพูดที่ว่าการซื้อรถมือสองก็เปรียบได้กับตาดีได้ตาร้ายเสียแบบนี้ดูไม่ค่อยจะเป็นความจริงสักเท่าไหร่นัก เนื่องจากว่าการที่จะตัดสินใจซื้อรถมือสองสักคันหนึ่งการตรวจสอบรายละเอียดต่าง ๆ ของตัวรถเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ซื้อทุกคนต้องเอาใจใส่ให้มาก ๆ เพราะหากตรวจสอบดูแล้วได้มาตรฐานตามต้องการก็เท่ากับว่าได้ของดีไปใช้งานจริง ๆ สำหรับบางคนที่รู้ว่าตัวเองอาจไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์มากนัก อาทิ เครื่องยนต์ ระบบเบรก ระบบไฟ และอื่น ๆ แต่การตรวจสภาพพื้นฐานอย่างภายนอกรถเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถสัมผัสและตัดสินใจเบื้องต้นได้ว่าควรซื้อหรือไม่ ซึ่งการตรวจสภาพภายนอกก่อนเลือกซื้อรถยนต์มือสองมีจุดต่าง ๆ ที่ต้องตรวจสอบให้ละเอียด ดังนี้
ทรงของตัวรถโดยรวม – ลักษณะโดยรวมของรูปทรงรถต้องเป็นทรงที่พอดีกัน ไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรง กันชนหน้า หรือเสาหลังคา เป็นต้น
หลังคาของรถ – หลังคาของรถต้องมองแล้วเป็นระนาบเหมาะสม ไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่ง ไม่ยุบหรือโค้งผิดรูปร่าง เพราะนั่นบ่งบอกถึงประสบการณ์ในอดีตที่อาจผ่านอุบัติเหตุมาหรือใช้งานอย่างขาดการดูแลรักษาก็เป็นได้
ความสูงต่ำของตัวรถ – ให้ดูพื้นฐานความสูงของรถโดยทั่วไปที่เราทุกคนสามารถสังเกตได้ หากรถต่ำหรือสูงเกินไป นั่นหมายถึงน่าจะมีการดัดแปลงสภาพมาก่อนและไม่น่าจะเป็นรถที่ดีเท่าไหร่นัก
ประตู – ทุกส่วนของประตูไม่ว่าจะเป็น ร่องระหว่างประตู เสาประตู ระหว่างแก้มหน้า ประตูหน้า ประตูหลัง รวมไปถึงแก้มหลัง ร่องประตูที่ว่านี้ต้องตรงกัน ปิดสนิท ไม่มีรอยยุบหรือรอยบุบให้เห็นเป็นอันขาด
ขอบประตูและขอบกระจก – บริเวณของประตูหรือขอบกระจกรถยนต์ให้ทำการตรวจสอบว่าเกิดการบิดงอขึ้นมาหรือไม่ นอกจากนี้ตรงบริเวณขอบยางต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีร่องรอยชำรุด
สีรถยนต์ – การตรวจสอบสีรถยนต์ก็คือให้นำเล่มทะเบียนของรถมือสองที่จะซื้อมาทำการตรวจสอบว่าสีของรถตรงกับสีในเล่มทะเบียนหรือไม่ เนื่องจากหากไม่ตรงกันอาจสร้างปัญหาในการโอนได้ นอกจากนี้ต้องมีการเคาะเบา ๆ ไล่ไปตลอดทั้งคันเพื่อเป็นการตรวจสอบเบื้องต้นว่าเคยผ่านการทำสีมาหรือไม่ เพราะหากเกิดการทำสีก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าน่าจะเกิดจากอุบัติเหตุไรสักอย่าง

CAR-13OCT-015-2
นอกจากนี้ในส่วนอื่น ๆ พื้นฐานของรถ อาทิ ใต้ท้องรถ กระโปรงท้ายรถ หรือแม้แต่สภาพเครื่องยนต์ที่เวลาเปิดกระโปรงหน้าออกมาก็ให้ลองมองผ่าน ๆ ด้วยสายตาว่าต้องไม่มีรอยรั่ว รอยสนิมใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อเป็นการเพิ่มความมั่นใจที่ดีก่อนการเลือกซื้อรถมือสองมาใช้งาน